Hrvatski jezični portal

vȋdeo

vȋdeo m 〈G -a, N mn -i/-a sr

Izvedeni oblici
jednina
N video
G videa
D videu
A video
V video
L videu
I videom
množina
N videa
G videa
D videima
A videa
V videa
L videima
I videima
Definicija
1. tehn. ukupnost elektroničnoga snimanja, obrade i reproduciranja pokretnih slika i pratećeg zvuka
2. v. videorekorder
3. tehn. vizualni dio TV signala (za razliku od čujnog)
Sintagma
video-art umj. oblik umjetnosti koja se koristi u prezentaciji videotehnikom; umjetnost koja upotrebljava ili naglašava vizualne efekte, ob. eksperimentalnog karaktera;
video-spot kraći oblik TV iskaza ob. informativnog ili propagandnog karaktera
Etimologija
engl. video ≃ video-