Hrvatski jezični portal

téžiti

téžiti nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -žēći, gl. im. -žēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
težiti
 
prezent
jednina
1. težim
2. težiš
3. teži
množina
1. težimo
2. težite
3. teže
 
futur
jednina
1. težit ću
2. težit ćeš
3. težit će
množina
1. težit ćemo
2. težit ćete
3. težit će
 
imperfekt
jednina
1. težah
2. težaše
3. težaše
množina
1. težasmo
2. težaste
3. težahu
 
perfekt
jednina
1. težio sam
2. težio si
3. težio je
množina
1. težili smo
2. težili ste
3. težili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam težio
2. bio si težio
3. bio je težio
množina
1. bili smo težili
2. bili ste težili
3. bili su težili
 
imperativ
jednina
2. teži
množina
1. težimo
2. težite
 
glagolski prilog sadašnji
težeći
 
glagolski pridjev aktivni
težio, težila, težilo
težili, težile, težila
Definicija
1. () biti težak, imati težinu izraženu odgovarajućom jedinicom mjere
2. (za kim, za čim, čemu) željeti što, usmjeravati rad na što i sl. za postizanje takva cilja; osjećati privlačnost prema komu ili prema čemu; stremiti