Hrvatski jezični portal

tȉk3

tȉk3 m 〈N mn tìkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N tik
G tika
D tiku
A tik
V tiče
L tiku
I tikom
množina
N tikovi
G tikova
D tikovima
A tikove
V tikovi
L tikovima
I tikovima
Definicija
psih. grčevit trzaj mišića koji se ponavlja bez udjela volje [imati tikove]
Etimologija
fr. tic