Hrvatski jezični portal

tȉk2

tȉk2 m 〈N mn tìkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N tik
G tika
D tiku
A tik
V tiče
L tiku
I tikom
množina
N tikovi
G tikova
D tikovima
A tikove
V tikovi
L tikovima
I tikovima
Definicija
bot. indijski hrast (Tectona grandis), tvrdo drvo što se upotrebljava za gradnju brodova i proizvodnju pokućstva
Etimologija
port. teca ← mal. tēkka