Hrvatski jezični portal

tijȇlo

tijȇlo sr 〈N mn -a/tjelèsa, G -ā/tjelésā〉

Izvedeni oblici
jednina
N tijelo
G tijela
D tijelu
A tijelo
V tijelo
L tijelu
I tijelom
množina
N tijela
G tijela
D tijelima
A tijela
V tijela
L tijelima
I tijelima
Definicija
1. biol. a. ljudski ili životinjski organizam, shvaćen kao cjelina oblika i funkcija b. materijalni dio čovjekova bića čije su vlastitosti protežnost u prostoru, neprožimanje i masa, opr. duh, duša
2. a. fiz. poseban predmet u prostoru, koji može biti krut, elastičan ili plastičan b. poseban dio nekog predmeta
3. pren. udruženje, skup, organizacija, služba, ustanova s određenom namjenom, funkcijom u javnom, društvenom i političkom životu
4. mat. dio prostora omeđen plohama; geometrijsko tijelo
Sintagma
geometrijsko tijelo, v. tijelo (4);
nebesko (svemirsko) tijelo zajednički naziv za sve tvari i tijela koja se kreću svemirskim prostorom (planeti, kometi, meteori, zvijezde, sateliti)
Frazeologija
biti dušom i tijelom (uz koga ili uza što) biti vatreni pristalica koga ili čega
Etimologija
prasl. i stsl. tělo (rus. télo, polj. ciało), latv. tēls: slika, lik