Hrvatski jezični portal

tȅsār

tȅsār m

Izvedeni oblici
jednina
N tesar
G tesara
D tesaru
A tesara
V tesaru
L tesaru
I tesarom
množina
N tesari
G tesara
D tesarima
A tesare
V tesari
L tesarima
I tesarima
Definicija
onaj koji obrađuje drvo tesanjem; drvodjelac