Hrvatski jezični portal

terra

terra (izg. tȅra) ž,

Definicija
ob. u:
Sintagma
terra incognita (izg. terra inkògnita) 1. nepoznata zemlja, neistraženo područje 2. pren. područje znanja u koje se tko nimalo ne razumije;
terra rossa (izg. terra rȍsa) geol. tlo sredozemnog i suptropskog područja, zemlja crvenica
Etimologija
lat.: zemlja