Hrvatski jezični portal

tȅtra

tȅtra ž

Definicija
višeslojna pamučna tkanina koja se rabi u proizvodnji pelena