Hrvatski jezični portal

tȏk1

tȏk1 m 〈N mn tókovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N tok
G toka
D toku
A tok
V toče
L toku
I tokom
množina
N tokovi
G tokova
D tokovima
A tokove
V tokovi
L tokovima
I tokovima
Definicija
1. oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito
2. fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu okomitu na smjer protjecanja [magnetni tok; svjetlosni tok; čestični tok; energijski tok]; protok, fluks
3. kretanje u prostoru (za razliku od kretanja u vremenu) [svaki tijek ima svoj tok]; smjer, upravljanje, usp. tijek
Sintagma
bijeli tok bijelo pranje, odljev iz maternice (fluor albus);
kružni tok križanje dviju ili više ulica ili cesta u obliku kružnice
Frazeologija
biti u toku ne zaostajati u informacijama, ne gubiti korak u praćenju novosti, događaja i informacija;
ide (stvari idu) svojim tokom sve se odvija na predviđen ili uobičajen način;
u toku, tokom (čega) s vremenskim značenjem: za (vrijeme), u doba trajanja; s prolaženjem, s odmicanjem [tokom vremena]
Etimologija
prasl. *tokъ (rus., polj. tok) ≃ v. teći