Hrvatski jezični portal

tèmpus

tèmpus m

Definicija
glazb. u teoriji menzuralne notacije 13. st. naziv za osnovnu vremensku jedinicu (izraženu notom brevis)
Etimologija
lat. tempus