Hrvatski jezični portal

tempòrāl

tempòrāl m 〈G temporála〉

Definicija
1. kat. dio misala i brevijara; sadrži misne obrasce i dijelove za pojedine nedjelje i Gospodnje blagdane u liturgijskoj godini
2. lingv. dio rečenice kojim se izriče vrijeme radnje; vremenska odredba