Hrvatski jezični portal

tȁs

tȁs m

Definicija
reg.
1. plitka metalna zdjelica vage na koju se polaže teret ili uteg; plitica
2. pravosl. metalni tanjurić za prikupljanje priloga u crkvi
Etimologija
tur.arap. ṭās