Hrvatski jezični portal

trȉste1

trȉste1 pril.

Definicija
glazb. oznaka koja upućuje da treba interpretirati ozbiljno i tužno
Etimologija
tal. triste