Hrvatski jezični portal

tùrskī

tùrskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N turski
G turskog / turskoga
D turskom / turskome / turskomu
A turskog / turski
V turski
L turskom / turskome / turskomu
I turskim
množina
N turski
G turskih
D turskim / turskima
A turske
V turski
L turskim / turskima
I turskim / turskima
 
srednji rod
jednina
N tursko
G turskog / turskoga
D turskom / turskome / turskomu
A tursko
V tursko
L turskom / turskome / turskomu
I turskim
množina
N turska
G turskih
D turskim / turskima
A turska
V turska
L turskim / turskima
I turskim / turskima
 
ženski rod
jednina
N turska
G turske
D turskoj
A tursku
V turska
L turskoj
I turskom
množina
N turske
G turskih
D turskim / turskima
A turske
V turske
L turskim / turskima
I turskim / turskima
Definicija
1. koji se odnosi na Turke i na Tursku, koji pripada Turcima i Turskoj
2. reg. pov. islamski, muslimanski
Sintagma
turska kava crna kava priređena na turski način [ispeći kavu; skuhati kavu];
turski (osmanlijski) jezik lingv. jezik iz jugozapadnog oguskog ogranka turkijske grane turkijskih jezika, njime govori o. 53,6 mil. Turaka
Frazeologija
kakva je turska sila?, nije turska sila! ne treba pretjerano žuriti;
proći kao mimo (pored) turskog groblja, v. groblje ⃟;
pusto tursko ono što ulazi u pojam vremena i običaja kad su vladali Turci (u žaljenju kao za čim dobrim i prošlim), prošla su dobra stara vremena;
turska kaldrma, v. kaldrma