Hrvatski jezični portal

tùrčin

tùrčin m

Definicija
bot.
1. jedna od običnih livadskih biljaka s glavicom na vrhu sličnom čalmi
2. jestiva gljiva (Leccinum aurantiacum) crveno-smeđeg klobuka