Hrvatski jezični portal

Trȃkija

Trȃkija ž

Definicija
pov. geogr. u antici JI područje Balkanskog poluotoka, u 1. st. rimska provincija, za Bizanta temat; 1453. osvojili je Osmanlije, nakon 1. svjetskog rata dijelom u Turskoj, Grčkoj odnosno Bugarskoj