Hrvatski jezični portal

àgent

àgent m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N agent
G agenta
D agentu
A agenta
V agente
L agentu
I agentom
množina
N agenti
G agenata
D agentima
A agente
V agenti
L agentima
I agentima
Definicija
1. predstavnik ili zastupnik kakve tvrtke ili zavoda [agent osiguravajućeg društva]
2. samostalni posrednik u nekim poslovima, ob. trgovačkim, uvozno-izvoznim, transportnim [pomorski agent]
3. osoba koja tajno i protupravno prikuplja vojne, političke ili gospodarske podatke za neku stranu obavještajnu službu [agent tajne službe]; špijun
4. dipl. osoba kojoj je vlada povjerila neku funkciju [diplomatski agent; konzularni agent]
Sintagma
agent provokator onaj koji navodi nekoga na iskazivanje mišljenja s prikrivenom namjerom da ga prijavi policiji ili izvrgne pravnim posljedicama;
dvostruki agent 1. onaj koji radi za više obavještajnih službi 2. pren. onaj koji izigrava povjerenje; varalica, izdajnik;
trgovački agent onaj koji zaključuje ili zastupa tuđe kupoprodajne ugovore ili u tome zastupa treću stranu