Hrvatski jezični portal

trade

trade (izg. trȇjd) m

Definicija
trg. trgovina, trgovanje
Sintagma
trade-mark (izg. trade mȃrk) zaštitna ili trgovačka marka, žig, oznaka za robu jednog proizvođača;
trade union (izg. trade jȕnion) radnički sindikat u Velikoj Britaniji, SAD-u i drugim zemljama engleskog govornog područja
Etimologija
engl.