Hrvatski jezični portal

tȍp1 (I)

tȍp1 (I) prid.indekl.

Definicija
razg. nesamostalna riječ koja se piše s drugim riječima onako kako se one pišu u zn. najbolji, najkvalitetniji, vrhunski
Sintagma
top-down (izg. top dȃun) postupak ekon. pristup oblikovanju organizacijske strukture poduzeća »odozgo prema dolje«;
top fit koji je u dobroj kondiciji, formi, usp. top1 (I);
top forma treningom dostignuta forma za postizanje najboljih rezultata u sportu ili u drugim djelatnostima vezanim uz fizičko stanje i procjenu gledalaca (politika, gluma, pjevanje itd.);
top lista lista najboljih ili najpopularnijih zabavnih pjesama, najčitanijih knjiga itd.;
top secret (izg. top sȋkrit) 1. najstroža tajna 2. koji je iznimno tajan; krajnje tajnovit [top secret materijal];
top-speen (izg. top spȋn) sport u tenisu i stolnom tenisu napadački udarac odozdo prema gore kod kojega loptica jako rotira u prednjem smjeru i nakon odskoka dobiva ubrzanje;
top-star (izg. top stȃr) najveća zvijezda ob. u svijetu glume, sporta i estrade, onaj koji uživa najveću slavu, onaj koji je najbolji i najslavniji ili jedan od njih;
top-ten (izg. top tȅn) najboljih deset (ob. u smislu da je netko u vrhu u nekom poslu: sportu, glazbi i sl.)
Etimologija
engl.: vrh, gornji dio