Hrvatski jezični portal

tribùnāl

tribùnāl m 〈G tribunála〉

Izvedeni oblici
jednina
N tribunal
G tribunala
D tribunalu
A tribunal
V tribunale
L tribunalu
I tribunalom
množina
N tribunali
G tribunala
D tribunalima
A tribunale
V tribunali
L tribunalima
I tribunalima
Definicija
1. pov. u starom Rimu povišeno mjesto za starješine tribusa
2. pov. a. jurisdikcija jednog magistrata ili više njih (ako sude zajedno) b. svi magistrati koji sude u toj jurisdikciji
3. arhit. stražnji dio rimskih bazilika koji je ob. polukružnog oblika (gdje su magistrati mogli suditi)
4. pravn. sud višega stupnja, ob. visoki međunarodni sud, sudsko vijeće, sudski kolegij [pred tribunalom; visoki tribunal]