Hrvatski jezični portal

božànskī

božànskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N božanski
G božanskog / božanskoga
D božanskom / božanskome / božanskomu
A božanskog / božanski
V božanski
L božanskom / božanskome / božanskomu
I božanskim
množina
N božanski
G božanskih
D božanskim / božanskima
A božanske
V božanski
L božanskim / božanskima
I božanskim / božanskima
 
srednji rod
jednina
N božansko
G božanskog / božanskoga
D božanskom / božanskome / božanskomu
A božansko
V božansko
L božanskom / božanskome / božanskomu
I božanskim
množina
N božanska
G božanskih
D božanskim / božanskima
A božanska
V božanska
L božanskim / božanskima
I božanskim / božanskima
 
ženski rod
jednina
N božanska
G božanske
D božanskoj
A božansku
V božanska
L božanskoj
I božanskom
množina
N božanske
G božanskih
D božanskim / božanskima
A božanske
V božanske
L božanskim / božanskima
I božanskim / božanskima
Definicija
1. koji se odnosi na božanstvo, koji pripada božanstvu, koji ima odlike božanstva
2. božanstven