Hrvatski jezični portal

úlog

úlog m 〈N mn -ozi〉

Izvedeni oblici
jednina
N ulog
G uloga
D ulogu
A ulog
V ulože / ulogu
L ulogu
I ulogom
množina
N ulozi
G uloga
D ulozima
A uloge
V ulozi
L ulozima
I ulozima
Definicija
1. a. ono što se uloži (novčani iznos, rad ili sl.) za sudjelovanje u poslu, igri i sl. b. uplata za članstvo u kakvoj organizaciji, za pravo koje ono osigurava; članarina, udio, doprinos
2. a. pojedinačna svota uplaćena na štednju b. ukupan iznos štednih uplata
Etimologija
✧ u- + v. ložiti