Hrvatski jezični portal

bȍsti

bȍsti (koga, što) nesvrš.prez. bòdēm, imp. bòdi, pril. sad. bòdūći, prid. rad. bȏ/bȍla ž, prid. trp. bòden, gl. im. bòdēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
bosti
 
prezent
jednina
1. bodem
2. bodeš
3. bode
množina
1. bodemo
2. bodete
3. bodu
 
futur
jednina
1. bost ću
2. bost ćeš
3. bost će
množina
1. bost ćemo
2. bost ćete
3. bost će
 
imperfekt
jednina
1. bodijah
2. bodijaše
3. bodijaše
množina
1. bodijasmo
2. bodijaste
3. bodijahu
 
perfekt
jednina
1. boo sam
2. boo si
3. boo je
množina
1. boli smo
2. boli ste
3. boli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam boo
2. bio si boo
3. bio je boo
množina
1. bili smo boli
2. bili ste boli
3. bili su boli
 
imperativ
jednina
2. bodi
množina
1. bodimo
2. bodite
 
glagolski prilog sadašnji
bodući
 
glagolski pridjev aktivni
boo, bola, bolo
boli, bole, bola
 
glagolski pridjev pasivni
boden, bodena, bodeno
bodeni, bodene, bodena
Definicija
1. a. pritiskivati nečim šiljatim, prodirati u što ili ozljeđivati šiljatim predmetom [bosti iglom; bosti nožem; brada bode]; badati, bocati, bockati, pikati b. ubadati žalcem (pčela, osa) c. napadati rogovima (govedo)
2. dražiti, nadraživati, vrijeđati [jako svjetlo bode oči]
3. napadati zajedljivim riječima; zajedati
Frazeologija
bosti oči upadati u oči, strašiti neugodnim dojmom, isticati lošim dojmom za oko, ostavljati loš vizualni dojam;
s rogatim se bosti nije baš pametno svađati se, sukobljavati i sl. s jačim
Etimologija
prasl. i stsl. bosti (rus. bodú, bostí, polj. bość) ← ie. *bhodh- (lit. badyti: bosti, lat. fodere: kopati)