Hrvatski jezični portal

bòsanski

bòsanski pril.

Definicija
kao Bosanac, na način Bosanaca