Hrvatski jezični portal

ùdariti

ùdariti (koga, što) svrš.prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùdaren〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
udariti
 
prezent
jednina
1. udarim
2. udariš
3. udari
množina
1. udarimo
2. udarite
3. udare
 
futur
jednina
1. udarit ću
2. udarit ćeš
3. udarit će
množina
1. udarit ćemo
2. udarit ćete
3. udarit će
 
aorist
jednina
1. udarih
2. udari
3. udari
množina
1. udarismo
2. udariste
3. udariše
 
perfekt
jednina
1. udario sam
2. udario si
3. udario je
množina
1. udarili smo
2. udarili ste
3. udarili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam udario
2. bio si udario
3. bio je udario
množina
1. bili smo udarili
2. bili ste udarili
3. bili su udarili
 
imperativ
jednina
2. udari
množina
1. udarimo
2. udarite
 
glagolski prilog prošli
udarivši
 
glagolski pridjev aktivni
udario, udarila, udarilo
udarili, udarile, udarila
 
glagolski pridjev pasivni
udaren, udarena, udareno
udareni, udarene, udarena
Definicija
1. zadati udarac kome; lupiti, mlatnuti
2. (čime o što) snažnim zamahom izvršiti sudar jednog tijela s drugim [udariti sjekirom o drvo]
3. izvršiti oružani napad [udariti na grad]; napasti
4. krenuti, poći, upraviti hod u nekom smjeru [udariti preko polja]
5. početi snažno padati; zasuti (o kiši i snijegu); navaliti velikom žestinom [udarila bura]
6. (uz glagol u infinitivu ili imperativu u zn. radnje u vremenu) dati se na što, navaliti, svim silama što početi raditi [onda oni udarili kupovati sve što stignu; udri kopaj i radi]
Frazeologija
koliko udariš dlanom o dlan vrlo brzo, u tren oka;
udarila kosa o kamen našla su se dva žilava protivnika;
udarila mu krv u glavu 1. pocrvenio je od uzbuđenja 2. raspalio se, izgubio kontrolu nad sobom;
udarilo mu u glavu (vlast, slava i sl.) postao je ohol, uobražen;
udario ga grom jako se iznenadio;
udariti cijenu odrediti cijenu (ob. visoku), odmjeriti;
udariti (lupiti) glavom o zid, v. glava ⃟;
udariti brigu na veselje, v. briga ⃟;
udariti na muke podvrgnuti mučenju;
udariti na velika zvona pretjerano razglasiti, razvikati što;
udariti nisko 1. sport u borilačkim sportovima zadati udarac niže od mjesta koje je dopušteno pravilima (ispod pojasa) 2. pren. poslužiti se nečasnim sredstvom prema drugome, postupiti nepošteno;
udariti temelj iskopati, izraditi temelj;
udariti pečat pritisnuti propisan pečat na za to određeno mjesto;
udariti porez (namet) odrediti porez;
udariti u smijeh (u plač itd.) početi se jako smijati (plakati)
Etimologija
prasl. i stsl. udariti (rus. udárit') ≃ v. drati