Hrvatski jezični portal

tvòrba

tvòrba ž 〈G mn tvórbā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N tvorba
G tvorbe
D tvorbi
A tvorbu
V tvorbo
L tvorbi
I tvorbom
množina
N tvorbe
G tvorba / tvorbi
D tvorbama
A tvorbe
V tvorbe
L tvorbama
I tvorbama
Definicija
1. tvorenje, građenje, stvaranje, nastajanje, postanak
2. tvorevina
3. lingv. jezična pojava kojom u jeziku nastaju nove riječi na osnovi rječničkog blaga
Sintagma
prefiksalna tvorba lingv. tvorba prefiksima, predmecima [pred + radnik → predradnik];
prefiksalno-složena tvorba lingv. tvorbeni način u kojem se istodobno dodaje prefiks i slažu dvije osnove [o + živo + tvoriti → oživotvoriti];
prefiksalno-sufiksalna tvorba lingv. tvorbeni način u kojemu se istodobno dodaju prefiks i sufiks [o + bijel + jeti → obijeljeti];
složeno-sufiksalna tvorba lingv. tvorbeni način u kojemu se pri slaganju istodobno dodaje i sufiks [bilj + o + žder → biljožder];
sufiksalna tvorba lingv. tvorbeni način dodavanjem sufiksa [brij + ač → brijač];
tvorba riječi lingv. 1. slaganje i izvođenje riječi 2. jezikoslovna disciplina koja se bavi proučavanjem načina, vrsta, slaganja i izvođenja te postanka novih riječi [učitelj + ica → učiteljica]; tvorba