Hrvatski jezični portal

Vanuàtu

Vanuàtu m 〈G -ua〉

Definicija
geogr. otočna država u JZ dijelu Tihog oceana (Melanezija), 12.190 km2, 147.000 stan., glavni grad Vila