Hrvatski jezični portal

vȃl

vȃl m 〈N mn válovi/vȃli, zb. válōvlje〉

Izvedeni oblici
jednina
N val
G vala
D valu
A val
V vale
L valu
I valom
množina
N valovi
G valova
D valovima
A valove
V valovi
L valovima
I valovima
Definicija
1. nabor na površini tekućine, najčešće mora, uzrokovan vjetrom ili gibanjem nekog objekta
2. fiz. periodični poremećaj u nekoj tvari ili u prostoru; karakteristike vala su smjer širenje, brzina širenja, amplituda itd., može biti transverzalan (npr. elektromagnetski val) i longitudinalan (npr. zvučni val), neki valovi mogu biti i jednog i drugog tipa (npr. seizmički val) [svjetlosni val; radioval; elektromagnetni val; gravitacijski val]
3. pren. nailaženje, jačanje ili naglo širenje a. nekog događanja [val poskupljenja; turistički val] b. prirodnog fenomena [hladni val]
Frazeologija
na valove ono što nastupa povremeno sa znatnom snagom i širinom, na mahove
Etimologija
prasl. *valъ (rus. val, češ. val), lit. vilnis ← ie. *wel (H)-: vrtjeti, valjati (lat. volvere, grč. eílein)