Hrvatski jezični portal

ȕzak

ȕzak prid. (ùska ž) 〈odr. ȕskī, komp. ȕžī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N uzak
G uska
D usku
A uska / uzak
V uski
L usku
I uskim
množina
N uski
G uskih
D uskim / uskima
A uske
V uski
L uskim / uskima
I uskim / uskima
 
srednji rod
jednina
N usko
G uska
D usku
A usko
V usko
L usku
I uskim
množina
N uska
G uskih
D uskim / uskima
A uska
V uska
L uskim / uskima
I uskim / uskima
 
ženski rod
jednina
N uska
G uske
D uskoj
A usku
V uska
L uskoj
I uskom
množina
N uske
G uskih
D uskim / uskima
A uske
V uske
L uskim / uskima
I uskim / uskima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N uski
G uskog / uskoga
D uskom / uskome / uskomu
A uskog / uski
V uski
L uskom / uskome / uskomu
I uskim
množina
N uski
G uskih
D uskim / uskima
A uske
V uski
L uskim / uskima
I uskim / uskima
 
srednji rod
jednina
N usko
G uskog / uskoga
D uskom / uskome / uskomu
A usko
V usko
L uskom / uskome / uskomu
I uskim
množina
N uska
G uskih
D uskim / uskima
A uska
V uska
L uskim / uskima
I uskim / uskima
 
ženski rod
jednina
N uska
G uske
D uskoj
A usku
V uska
L uskoj
I uskom
množina
N uske
G uskih
D uskim / uskima
A uske
V uske
L uskim / uskima
I uskim / uskima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N uži
G užeg / užega
D užem / užemu
A užeg / užega
V uži
L užem / užemu
I užim
množina
N uži
G užih
D užim / užima
A uže
V uži
L užim / užima
I užim / užima
 
srednji rod
jednina
N uže
G užeg / užega
D užem / užemu
A uže
V uže
L užem / užemu
I užim
množina
N uža
G užih
D užim / užima
A uža
V uža
L užim / užima
I užim / užima
 
ženski rod
jednina
N uža
G uže
D užoj
A užu
V uža
L užoj
I užom
množina
N uža
G užih
D užim / užima
A uže
V uže
L užim / užima
I užim / užima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najuži
G najužeg / najužega
D najužem / najužemu
A najužeg / najužega
V najuži
L najužem / najužemu
I najužim
množina
N najuži
G najužih
D najužim / najužima
A najuže
V najuži
L najužim / najužima
I najužim / najužima
 
srednji rod
jednina
N najuže
G najužeg / najužega
D najužem / najužemu
A najuže
V najuže
L najužem / najužemu
I najužim
množina
N najuža
G najužih
D najužim / najužima
A najuža
V najuža
L najužim / najužima
I najužim / najužima
 
ženski rod
jednina
N najuža
G najuže
D najužoj
A najužu
V najuža
L najužoj
I najužom
množina
N najuža
G najužih
D najužim / najužima
A najuže
V najuže
L najužim / najužima
I najužim / najužima
Definicija
1. a. koji je male širine prema potrebi ili prema onome kakav bi morao biti, suviše malen; tijesan [uzak prolaz] b. koji je male širine prema dužini [uska traka]
2. pren. koji je bez širine, bez vidika; zadrt [uska osoba]
Sintagma
uski krug blizak, intiman krug ljudi
Etimologija
prasl. i stsl. ǫzъkъ (rus. úzkij, polj. wązki), lit. ankštas ← ie. *h2eng'h- (lat. angustus, grč. ágkhein: stezati)