Hrvatski jezični portal

vȃrka

vȃrka ž 〈D L -rci, G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N varka
G varke
D varci
A varku
V varko
L varci
I varkom
množina
N varke
G varka
D varkama
A varke
V varke
L varkama
I varkama
Definicija
1. a. krivo tumačenje nekog stvarnog osjeta b. privid koji nema osnovice u stvarnosti
2. lukavstvo kojem je cilj prikriti stvarno stanje ili pak zavesti nekog u bludnju