Hrvatski jezični portal

ȕt

ȕt m

Definicija
glazb. u nizu solmizacijskih slogova G. d̕Arezza naziv za prvi ton koji je u 17. st. zamijenjen slogom Do