Hrvatski jezični portal

aglomerácija

aglomerácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N aglomeracija
G aglomeracije
D aglomeraciji
A aglomeraciju
V aglomeracijo
L aglomeraciji
I aglomeracijom
množina
N aglomeracije
G aglomeracija
D aglomeracijama
A aglomeracije
V aglomeracije
L aglomeracijama
I aglomeracijama
Definicija
1. cjelina dobivena nakupljanjem, gomilanjem ili naseljavanjem [gradska aglomeracija]
2. min. zbijanje sitnih ruda u komade
3. kem. okrupnjivanje sitnozrnatog i praškastog materijala, usp. sinteriranje
Etimologija
lat. agglomeratio ≃ agglomeratus: nagomilan ← agglomerare: nagomilavati