Hrvatski jezični portal

ùsusret

ùsusret (način pisanja uz: u susret) (komu, čemu) pril.

Definicija
prema kome, u smjeru koji će uroditi susretom s kim, na onu stranu gdje je onaj ili ono s kim/s čim će se suočiti ili sučeliti
Frazeologija
izići ususret učiniti ustupak, pokazati volju za suradnjom
Etimologija
✧ u- + v. susresti, susret