Hrvatski jezični portal

bùkēt

bùkēt m 〈G bukéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N buket
G buketa
D buketu
A buket
V bukete
L buketu
I buketom
množina
N buketi
G buketa
D buketima
A bukete
V buketi
L buketima
I buketima
Definicija
1. razg. kita cvijeća; kitica, stručak
2. sport žarg. više igrača u skoku na malom prostoru [buket igrača]
Etimologija
fr. bouquet