Hrvatski jezični portal

yin

yin (izg. jȉn) ž

Definicija
fil. ženski, negativni princip u prirodi (kao zemlja, pasivnost, dubina, tama, hladno) koji prema tradicionalnoj kineskoj kozmologiji u interakciji sa svojim suprotstavljenim jangom, proizvodi sve što postoji, usp. yang
Etimologija
kin.