Hrvatski jezični portal

zabordìžati

zabordìžati () svrš.prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. rad. zȁbordižao〉

Definicija
pom. reg. izvesti nagao zaokret u jedrenju
Etimologija
✧ za- + v. bordižati