Hrvatski jezični portal

vucàrati se

vucàrati se nesvrš.prez. -ām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
vucarati
 
prezent
jednina
1. vucaram
2. vucaraš
3. vucara
množina
1. vucaramo
2. vucarate
3. vucaraju
 
futur
jednina
1. vucarat ću
2. vucarat ćeš
3. vucarat će
množina
1. vucarat ćemo
2. vucarat ćete
3. vucarat će
 
imperfekt
jednina
1. vucarah
2. vucaraše
3. vucaraše
množina
1. vucarasmo
2. vucaraste
3. vucarahu
 
perfekt
jednina
1. vucarao sam
2. vucarao si
3. vucarao je
množina
1. vucarali smo
2. vucarali ste
3. vucarali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam vucarao
2. bio si vucarao
3. bio je vucarao
množina
1. bili smo vucarali
2. bili ste vucarali
3. bili su vucarali
 
imperativ
jednina
2. vucaraj
množina
1. vucarajmo
2. vucarajte
 
glagolski prilog sadašnji
vucarajući
 
glagolski pridjev aktivni
vucarao, vucarala, vucaralo
vucarali, vucarale, vucarala
 
glagolski pridjev pasivni
vucaran, vucarana, vucarano
vucarani, vucarane, vucarana
Definicija
iron. živjeti životom skitnice ili uličara; skitati se, povlačiti se