Hrvatski jezični portal

vȕlva

vȕlva ž 〈G mn vẉlvā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N vulva
G vulve
D vulvi
A vulvu
V vulvo
L vulvi
I vulvom
množina
N vulve
G vulva
D vulvama
A vulve
V vulve
L vulvama
I vulvama
Definicija
anat. vanjski ženski spolni organ; stidnica
Etimologija
lat.