Hrvatski jezični portal

brȉga

brȉga ž 〈D L brȉzi, G mn brȋgā〉

Izvedeni oblici
jednina
N briga
G brige
D brizi
A brigu
V brigo
L brizi
I brigom
množina
N brige
G briga
D brigama
A brige
V brige
L brigama
I brigama
Definicija
1. a. osjećaj uznemirenosti zbog koga ili zbog čega [to mi stvara brigu] b. misao usmjerena na to da se izvrši kakva zamisao [voditi brigu (o čemu); dati se u brigu, ekspr. zabrinuti se]
2. meton. ono što uzrokuje brigu
Frazeologija
baš me (te) briga u dijaloškoj situaciji na ono što je rekao sugovornik, ne tiče me se, svejedno mi je;
bez brige (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom izlaganju) 1. kad se želi potvrditi da će što zacijelo dogoditi, da neće biti problema, da sugovornik ne mora biti zabrinut za ishod čega ili općenito da su okolnosti vrlo povoljne [A: Jesu li mogući kakvi zastoji u proizvodnji? B: Bez brige; Uplašio sam se da će zaboraviti na dogovor, ali bez brige (sve je bilo u redu)] 2. kad se isključuje neka mogućnost, kad se naglašava da nema sumnje o čemu, osobito da neće doći do onoga što bi bilo normalno za koga drugoga ili druge okolnosti [kad je propalo poduzeće, mislili smo da će propasti i vlasnik, ali bez brige, dočekao se je na noge kao mačka; bez brige, taj se ne gubi, taj se neće izgubiti];
boli me briga izraz ravnodušnosti prema čemu na način da se izbjegne vulgarna riječ za muški spolni organ (kako se inače govori i kako govore muškarci) — ovaj izraz smatra se pristojnijim i govore ga osobe obaju spolova; boli me đon, usp. đon ⃟;
brige mene baš me briga, ne brinem se, nije me briga;
brinuti tuđu brigu miješati se bez potrebe u tuđe stvari [ne mislim brinuti tuđu brigu];
deveta (deseta) briga nešto sporedno, nevažno;
koga je briga, što je koga briga nitko se ne brine, nikome nije stalo, svakom je svejedno;
mala djeca mala briga, velika djeca velika briga posl.;
ne beri brigu, nemaj brige budi spokojan, sve će biti u redu;
ni brige te to nije vrijedno ni najmanje pažnje;
prebrinuti brigu, skinuti brigu s vrata riješiti se brige;
udari brigu na veselje razonodi se, razveseli se, zaboravi privremeno sve brige;
voditi (brinuti) tuđu brigu miješati se u tuđe stvari
Etimologija
✧ ? tal. briga: dosada, neprilika