Hrvatski jezični portal

zȁr2

zȁr2 m

Definicija
reg. kocka kojom se igra tavla
Etimologija
tur.