Hrvatski jezični portal

zarobljènīk

zarobljènīk m 〈G zarobljeníka, N mn zarobljeníci〉

Izvedeni oblici
jednina
N zarobljenik
G zarobljenika
D zarobljeniku
A zarobljenika
V zarobljeniče
L zarobljeniku
I zarobljenikom
množina
N zarobljenici
G zarobljenika
D zarobljenicima
A zarobljenike
V zarobljenici
L zarobljenicima
I zarobljenicima
Definicija
onaj koji je zarobljen, usp. zarobiti (1a)