Hrvatski jezični portal

bŕkati

bŕkati (što, koga) nesvrš.prez. bȓkām, pril. sad. -ajūći, prid. trp. bȓkān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
brkati
 
prezent
jednina
1. brkam
2. brkaš
3. brka
množina
1. brkamo
2. brkate
3. brkaju
 
futur
jednina
1. brkat ću
2. brkat ćeš
3. brkat će
množina
1. brkat ćemo
2. brkat ćete
3. brkat će
 
imperfekt
jednina
1. brkah
2. brkaše
3. brkaše
množina
1. brkasmo
2. brkaste
3. brkahu
 
perfekt
jednina
1. brkao sam
2. brkao si
3. brkao je
množina
1. brkali smo
2. brkali ste
3. brkali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam brkao
2. bio si brkao
3. bio je brkao
množina
1. bili smo brkali
2. bili ste brkali
3. bili su brkali
 
imperativ
jednina
2. brkaj
množina
1. brkajmo
2. brkajte
 
glagolski prilog sadašnji
brkajući
 
glagolski pridjev aktivni
brkao, brkala, brkalo
brkali, brkale, brkala
 
glagolski pridjev pasivni
brkan, brkana, brkano
brkani, brkane, brkana
Definicija
1. zamjenjivati jedan pojam drugim, dolaziti u zabunu uzimajući jednu stvar za drugu, ne razlikujući; miješati [brkati pojmove]
2. prevrtati, preturati bez reda
Etimologija
onom.rus. bórkat', v. uzburkati