Hrvatski jezični portal

zànāt

zànāt m 〈G zanáta〉

Izvedeni oblici
jednina
N zanat
G zanata
D zanatu
A zanat
V zanate
L zanatu
I zanatom
množina
N zanati
G zanata
D zanatima
A zanate
V zanati
L zanatima
I zanatima
Definicija
1. izučena proizvodna, prerađivačka, obrađivačka ili uslužna djelatnost [zidarski zanat; klesarski zanat]; obrt
2. razg. a. zanimanje, struka, zvanje, profesija [od zanata izvježban, pravi] b. vještina, umješnost, znanje, majstorija [imati zanat; izučiti zanat]
Sintagma
gospodski zanat pov. u Osmanskom Carstvu zanat kojim se smiju baviti samo ljudi islamske vjere (tabak ili tabadžija, sedlar ili sarač itd.)
Frazeologija
ispeći zanat naučiti, znati dobro svoj posao;
majstor svog zanata dobar, vješt majstor;
od zanata izvježban, pravi;
sve, sve ali zanat posl., v. sve
Etimologija
tur. sanat ← arap. ṣan̕a