Hrvatski jezični portal

zȁozbīljno

zȁozbīljno pril.

Definicija
ozbiljno