Hrvatski jezični portal

zaòstalōst

zaòstalōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N zaostalost
G zaostalosti
D zaostalosti
A zaostalost
V zaostalosti
L zaostalosti
I zaostalošću / zaostalosti
množina
N zaostalosti
G zaostalosti
D zaostalostima
A zaostalosti
V zaostalosti
L zaostalostima
I zaostalostima
Definicija
stanje onoga koji je zaostao (2); nerazvijenost, primitivizam
Sintagma
duševna zaostalost pat. psih. skupina poremećaja koja je obilježena intelektualnim funkcioniranjem koje je značajno ispod prosječnog (IQ manji od 70)