Hrvatski jezični portal

hȃl2

hȃl2 m

Definicija
reg.
1. predsoblje
2. soba za dnevni boravak, usp. hȁla (1)
Etimologija
engl. hall