Hrvatski jezični portal

Žẉtō mȏre

Žẉtō mȏre sr

Definicija
geogr. rubno more Tihog oceana između SI Kine i poluotoka Koreje, 417.000 km2