Hrvatski jezični portal

živòtīnjski

živòtīnjski pril.

Definicija
na način životinje, kao životinja