Hrvatski jezični portal

živòtinja

živòtinja ž

Izvedeni oblici
jednina
N životinja
G životinje
D životinji
A životinju
V životinjo
L životinji
I životinjom
množina
N životinje
G životinja
D životinjama
A životinje
V životinje
L životinjama
I životinjama
Definicija
1. svaki živi organizam, osim čovjeka, koji pripada životinjskom carstvu, drugom odjelu organskog svijeta na Zemlji prema biljkama [jednostanične životinje; višestanične životinje]
2. pren. čovjek bez srca i samilosti, okrutan čovjek na način životinje
Etimologija
prasl. *životъni (rus. živótnoe) ≃ v. žȋv, život