Hrvatski jezični portal

žȉlavōst

žȉlavōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N žilavost
G žilavosti
D žilavosti
A žilavost
V žilavosti
L žilavosti
I žilavošću / žilavosti
množina
N žilavosti
G žilavosti
D žilavostima
A žilavosti
V žilavosti
L žilavostima
I žilavostima
Definicija
1. osobina onoga tko je žilav i svojstvo onoga što je žilavo
2. pom. svojstvo broda da i nakon oštećenja zadrži sposobnost za plovidbu
3. građ. svojstvo materijala da može izdržati velika naprezanja
4. pren. čvrstina, izdržljivost, upornost, otpornost